อนาคตของพลังงานลมอยู่ในน้ำลึกหรือไม่?

ไฟฟ้าของเราจำนวนมากขึ้นจะต้องมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน แต่เรากำลังหมดพื้นที่ใกล้ฝั่งอย่างรวดเร็ว คำตอบคือการออกทะเลให้ไกลกว่าเดิมหรือไม่?

Continue reading