ร่างกายมนุษย์ต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ไวรัส แบคทีเรีย ไปจนถึงเชื้อรา แต่จุลินทรีย์เหล่านี้ส่วนใหญ่กระตุ้นการตอบสนองเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยจากผิวหนังของเรา ซึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้าติดตามและปกป้องจากอันตรายภายนอก จนถึงขณะนี้นักวิจัยไม่ค่อยแน่ใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมผิวของเราจึงไม่ตื่นตระหนกและอักเสบตลอดเวลา

เอนไซม์ 2 ตัวที่รับผิดชอบในการปกป้องผิวหนังและสุขภาพโดยรวมของร่างกายจากผู้บุกรุกจากจุลินทรีย์จำนวนนับไม่ถ้วน เอนไซม์เหล่านี้เรียกว่า histone deacetylases (HDACs) ยับยั้งการตอบสนองต่อการอักเสบของร่างกายในผิวหนัง ค้นพบแล้วว่าทำไมเราจึงทนต่อจุลินทรีย์บางชนิดที่อาศัยอยู่บนผิวหนังของเราได้ ในขณะที่แบคทีเรียชนิดเดียวกันจะทำให้เราป่วยหนักหากสัมผัสกับส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เอ็นไซม์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับโครโมโซมของเซลล์ผิวหนังจำเพาะซึ่งให้ภูมิคุ้มกันที่ผิวหนัง ถ้าปราศจากเอ็นไซม์เหล่านี้ที่บอกให้เซลล์ของเราละเลยแบคทีเรียบางชนิด เราก็จะมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังอย่างต่อเนื่อง